Kategorien
Phạm Thu Huyền
0,00 € 0.0 EUR
11.04.2004
Oberschulabschluss
Pflege
Nürnberg
B1-Prüfung: 30.06.2023
Nguyễn Thị Thu Hương
0,00 € 0.0 EUR
02.05.2004
Oberschulabschluss
Kosmetik
Nürnberg
B1-Prüfung: 12.08.2023
Lê Thị Mùi (Quỳnh Trang)
0,00 € 0.0 EUR
01.02.2003
Oberschulabschluss
Restaurantfachfrau
Nürnberg
B1-Prüfung: 15.06.2023
Lê Duy Tùng
0,00 € 0.0 EUR
02.04.1997
Oberschulabschluss
Koch
Nürnberg
B1-Prüfung: 15.06.2023
#hidden - js