Nhân viên quốc tế

như một giải pháp cho vấn đề nhân khẩu học ở châu Âu

Bist du Sprachschüler? 

Chuyên về Việt Nam

được tổ chức thông minh thay vì qua email
Cơ sở hạ tầng dành cho trung gian

Bạn là trường ngoại ngữ hay đại lý?

Khả năng ngôn ngữ

thay vì chỉ có chứng chỉ B1
Cơ sở hạ tầng cho các trường ngoại ngữ

Chương trình ngôn ngữ của chúng tôi

Nghĩ kỹ

Quy trình dành cho các công ty sẵn sàng học hỏi

Bạn có phải là người sử dụng lao động?